zaterdag 30 april 2022

nooit vergeten

 nooit vergeten


dankbaar erkentelijk en trots
fluistert de stem in mijn hoofd
de herinnering aan duizenden
die voor onze vrijheid streden

#dodenherdenking #oorlog #vrede #nooitvergeten

vrijdag 29 april 2022

Het land van loze beloftes?

Het land van loze beloftes?


Verbeteragenda hulpmiddelen – valse belofte?
 

Omdat gemeenten inwoners met beperkingen nog altijd van het kastje naar de muur stuurt wordt met een ‘open brief’ aan (nieuw) gekozen raadsleden gepoogd het tij alsnog te keren.

#verbeteragenda #hulpmiddelen #beperking #convenanten #toegang #verhuizing

donderdag 28 april 2022

Een brandende kwestie

Een brandende kwestie 


Is er binnen het social domein nu een voorkeursvariant voor de uitvoering? Nee, de juiste keuze maken vraagt het in evenwicht en balans schikken van de beoogde samenhang en samenwerking binnen het sociaal domein.

#uitvoeringsvarianten #sociaaldomein #wmo #jeugdwet #taakgericht #inspanningsgericht #outcome

dinsdag 26 april 2022

Ik kan het niet!

Ik kan het niet! 

Lukt het Keesje een rekentijger te worden, of blijft hij wegdwalen in zijn fantastische astronauten wereldje?

#DeFantast #fantasiewereld #rekentijger #dromer

vrijdag 22 april 2022

Blij te weten wie ik ben

 Blij te weten wie ik ben


Ik ben nu heel blij dat ik duidelijkheid heb gekregen!

#autisme #prikkels #vooroordelen

zonnestraal

 zonnestraal


jouw jaardag vieren wij met plezier
omdat wij door en met jou genieten
van het eenvoudig en gewone geluk
dat jij dag in dag uit ons stralen laat

#benthe #paauw #vanharte #zonnestraal

donderdag 21 april 2022

Het voorval

 Het voorval


Of ze ziek is geweest. ‘Ja’, reageert ze dan, ‘de ziekte die alleen vrouwen hebben en ze tot huisvrouwen maakt’.

#hetvoorval #levenement #zwangerschap #alleenstaandemoder 

woensdag 20 april 2022

Prestatiecodes Jeugd: (G)een goed idee?

Prestatiecodes Jeugd: (G)een goed idee?


Het Model Prestatiecodes Jeugd is alleen van toepassing op de inspanningsgerichte uitvoeringsvariant. Het is daarmee geen vervanging van de bestaande iStandaarden, maar komt voor één uitvoeringsvariant naast de bestaande iStandaarden te staan.

#iStandaarden #prestatiecodesJeugd #jeugdwet #wmo

vrijdag 15 april 2022

Vooroordelen van autisme zijn een last

Vooroordelen van autisme zijn een last  


Het label autisme voelde voor Emma erg onherkenbaar. ‘Aan de ene kant vond ik het fijn om hier zo jong achter te komen, maar aan de andere kant heb ik daardoor veel last gehad van de vooroordelen van autisme en met het beeld dat de media laat zien.'

#autisme #vooroordelen #prikkels

dinsdag 12 april 2022

Onze jeugd verdient beter

Onze jeugd verdient beter 


Het lezen meer dan waard!

De afgelopen maanden hebben zorgaanbieders, cliënten(vertegenwoordigers) en professionals verder gewerkt aan verbetervoorstellen voor het jeugdhulpstelsel.

#jeugdstelsel #jeugdzorg #jeugdhulp #hervormingsagenda #aanbieders #gemeenten #vng #VWS

donderdag 7 april 2022

Kostprijzen in de Jeugdwet

Kostprijzen in de Jeugdwet 


Berenschot presenteert de handreiking ‘Kostprijzen in de Jeugdwet: de update’.

#Berenschot #kostprijzen #jeugdwet #benchmark

Iedere jongere met autisme heeft zijn of haar eigen verhaal

Iedere jongere met autisme heeft zijn of haar eigen verhaal 


Iedere jongere met autisme heeft zijn of haar eigen verhaal. Het is belangrijk dat daar meer naar wordt geluisterd.

#autisme #eigenverhaal #vooroordelen #eigenkwaliteiten

Toegevoegde waarde en effectiviteit van wijkteams

 Toegevoegde waarde en effectiviteit van wijkteams


Uit onderzoek van de landelijke Associatie Wijkteams blijkt dat wijkteams zichtbaar bijdragen aan de doelstellingen. Ongeacht hun vorm, inrichting of opdracht.

#effectiviteit #wijkteams  #toegevoegdewaarde #sociaaldomein

veertig jaren jong

veertig jaren jong 


de vrouw van veertig die jij nu bent
vieren wij om alles en meer nog
wat jij ons betekent en betekenen laat

van harte

#Jitske #veertig #vanharte

woensdag 6 april 2022

Waarom ik spring

Waarom ik spring 


Vijf portretten  van opmerkelijke niet-sprekende autistische jongeren uit diverse werelddelen.

#autisme #zintuiglijk #thereasonijump

Anna is overal en nergens

Anna is overal en nergens


Anna Frank is overal en nergens

#annafrank #achterhuis #voortleven

gefeliciteerd vriend

gefeliciteerd vriend 


van harte vriend houden wij van jou
onthoud gewoon dat je geweldig bent
omdat jij anderen steeds weer geeft
wat jij met vreugde van hen ontvangt
met de sleutel van echte vriendschap

#vanharte #verjaardag #bartdepaauw

vrijdag 1 april 2022

De kracht van verbinding

De kracht van verbinding 


Hoe zorgt een vakman voor de harmonie tussen de spaken?

#inzicht #parabel #potentieel #schitteren #verbinding