zaterdag 31 juli 2021

Gribouillis - 5

 Gribouillis - 5


 

Pieter Pottenkijker aime le miroir. Pour ouvrir des fenêtres pour les autres. Il évite les surprises. Les surprises sont des choses stupides, Pieter le sait. Le plaisir n'est pas accru et l'inconfort est souvent considérable.


#surprise #miroir #gribouillis #visionneuse #pieterpottenkijker

Krabkrabbels - 11

 Krabkrabbels - 11

 


Pieter Pottenkijker spiegelt graag. Om vensters te openen voor anderen. Hij vermijdt daarbij verrassingen. Verrassingen zijn dwaze dingen, weet Pieter. Het genoegen wordt niet vergroot en het ongemak is vaak aanzienlijk.

#verassing #spiegelen #krabkrabbels #pieterpottenkijker

Gribouillis - 4

Gribouillis - 4 


 

Pieter Pottenkijker veut être un exemple inspirant et compte sur l'intelligence, le talent et les compétences de ses lecteurs…..

#gribouillis #miroir #PieterPottenkijker #tribucher

Krabkrabbels - 10

 Krabkrabbels - 10 


 

Pieter Pottenkijker wil een inspirerend voorbeeld zijn en rekent daarbij op de intelligentie, het talent en de vaardigheden van zijn lezers…..

#krabkrabbels #pieterpottenkijker #spiegeltjesomovertestruikelen

Pideter - niet in paniek - 18

Pieter - niet in paniek - 18  

 


Pieter Pottenkijker had zijn niet-in-paniek-pen eigenlijk al opgeborgen. Node, maar dringend noodzakelijk heeft hij zijn niet-in-paniek-pen toch weer uit de lade gehaald en spiegelt en venstert hij met zijn soms relativerend, dan weer opjuttend commentaar rustig verder.

#pieterpottenkijker #nietinpaniek #corona #covid19

om van te houden

om van te houden 


 

voor de opa die jij nu zijn mag
voor en van doorgegeven leven
dat nu in jouw handen ligt
om de lessen voor te leven
die jij van het leven leerde
zo leef en vier jij wij jij ons bent
een vent om van te houden

#vanharte #jaardag #mauricedoodkorte

vrijdag 30 juli 2021

Uniforme betaaltitel sociaal domein

Uniforme betaaltitel sociaal domein 


 

Het beter op elkaar aansluiten van de bekostiging van verschillende zorg over de sectoren is nodig. Het betrekken van de Wmo en/of Jeugdwet bij de sector overstijgende betaaltitel is daarbij van grote meerwaarde. Het moet immers niet uitmaken of zorg vanuit (deelsectoren binnen de) Jeugdwet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet langdurige zorg (Wlz) wordt gefinancierd of bekostigd. De belangstelling voor de sector overstijgende betaaltitel is dan ook terecht!

#betaaltitel #passendebekostiging #passendezorg #sectoroverstijgend

Juul's staycation

Juul's staycation 


 

Een thuisblijfvakantie, die je gewoon in en rondom je eigen huis viert. Opa Pieter en zijn kleinzoon Juul Halfwas – de naar het tweede leerjaar gepromoveerde Juul is immers geen brugpieper meer – maken zich op voor de zomer. Het duurt nog even duurt voor ze op vakantie gaan, en zo ontdekt Opa Pieter dat ‘zijn' puber het liefst thuis voor apengapen op de bank ligt. En daarbij rijzen er behoorlijk wat vragen….

#JuulHalfwas #staycation #vakantie #puber #opapottenkijker

 

Skaten is geen misdaad

 Skaten is geen misdaad

 


Acceptatie en tolerantie en vergeving, dat zijn levensveranderende lessen.

#skaten #samenleven #tolerantie #overlast

woensdag 28 juli 2021

Dropje

Dropje

 


Het is geen jongen, het is geen meisje, het is geen knuffel…..het is gewoon Dropje!

#dropje #animatie #kinderen #alleswinkel

zondag 25 juli 2021

De Vindtocht - Opa Pieter ruimte Pubernootje's schooltas uit

De Vindtocht - Opa Pieter ruimte Pubernootje's schooltas uit 


Opa Pieter staat telkens weer versteld wát hij allemaal in de tas van Pubernootje vinden kan….

#DeVindtocht #Pubernootje #OpaPieter #PieterPottenkijker #schooltas

waar tranen lachen

waar tranen lachen 
 


 

waar geen antwoorden zijn
vraag ik niet meer waarom
ik koester dan de herinnering
aan onze mooie jaren samen

#herinnering #afscheid

danny

danny 


 

meer dan een droom
ben jij ons altijd gebleven
omdat in onze harten
de liefde voortduren blijft
tot tijd ons herenigen zal
in stralend hemelsblauw
vol gouden zonneschijn

#danny #stadindewolken

vrijdag 23 juli 2021

Reionale samenwerking - Grip en controle

 Regionale samenwerking - Grip en controle

 


Welke mogelijkheden heb je als raadslid om (kader stellend en controlerend) te sturen en te controleren op regionale samenwerking en verbonden partijen? Deze handreiking en video bieden je het overzicht.

#gemenschappelijkeregeling #samenwerken #grip #controle #gemeenteraad

woensdag 21 juli 2021

Vlieg met mij!

Vlieg met mij! 

Een bijzondere vriendschap tussen twee jongens die hun levens voorgoed veranderd. Gebaseerd op een waargebeurd verhaal.

#envolemoi #vliegmetmij #vriendschap

maandag 12 juli 2021

roddel achterklap

roddel achterklap 


 

mijn kracht is dom geklets
over hulpeloze slachtoffers
die altijd onbeschermd zijn
omdat ik geen gezicht heb
geen aarzeling ook of twijfel
als ik met kapitalen koppen
mijn slopende leugens zaai

#roddel #achterklap #karaktermoord

zondag 11 juli 2021

samenwerken?

samenwerken? 

 


in het zichtbaar onzichtbare
dat wij toch menen te delen
is onzichtbaar ook zichtbaar
de hang naar onafhankelijkheid

#samenwerken 

Gezichten van een onzeker bestaan

 Gezichten van een onzeker bestaan


 

‘Gezichten van een onzeker bestaan’ neemt u mee langs 14 mensen en hun jarenlange bestaan in onzekerheid.

#bestaansonzekerheid #gezondheid #overleven

Omarm mij

Omarm mij 


 

Een wijze les uit ervaring!

#vwo #geslotenjeugdzorg #gewoondoen #omarmen

vrijdag 9 juli 2021

Gegevens zijn kostbaar

 Gegevens zijn kostbaar


 

Datagedreven inkopen: In kleine stappen snel vooruit!

#data #datagedrevenwerken #datagedreveninkopen #sociaaldomein

donderdag 8 juli 2021

Op de groei

Op de groei 

Een rechtvaardig, solide, rendabel plan ontwikkelen gericht op het optimaal opgroeien van de jeugd.

#opdegroei #jeugdhulp #rechtvaardig #solide #rendabel

woensdag 7 juli 2021

 
 
Contractdiversiteit: Moeten gemeenten en aanbieders nu eerst naar de SER om dit probleem te tackelen? Of nemen zij zelf de professionele en bestuurlijke verantwoordelijkheid om te komen tot professionalisering van de contractering binnen het sociaal domein op basis van contractuniformering.
 

 

dinsdag 6 juli 2021

Blind in het donker

Blind in het donker 


 

Ben Felten (51) scheurt tegen duizel wekkende snelheid vastberaden naar de eindmeet. Hij moet en zal de snelste worden. Alleen… hij is blind.

#oogziekte #degeneratief #darkrider #blind

Vuile was?

Vuile was? 

 


Het beoordelen van een persoon bepaald niet wie hij is. Het bepaalt wie jij bent.

#vuilewas #oordelen

maandag 5 juli 2021

KOeien geven geen melk!

Koeien geven geen melk! 


 

“Koeien geven geen melk; je moet ervoor werken.”

#koeien #hetgeheimvanhetleven #werken

Als het niet wil, dan gaat het niet

 Als het niet wil, dan gaat het niet

 


Hoewel de spreekwoordelijke corona seinen nog niet allemaal op groen stonden, maakten Pieter Pottenkijker en zijn vrouw Adriaantje toch een trip naar Frankrijk. Om misverstanden te voorkomen, het ging om meer dan zomaar een korte vakantie. Dit, omdat Pieter slecht kon omgaan met ontspanning en derhalve spanning nodig had voor een goed gemoed.  

#mysterie #pieterpottenkijker #desarcades

De stille school

 De stille school

 


‘Alle abstracte geluiden uit de media over eenzaamheid onder jongeren krijgen ineens heel veel betekenis door deze verhalen’

#corona #destilleschool #angst #eenzaamheid

zondag 4 juli 2021

Stop het professioneel amateurisme

 Stop het professioneel amateurisme

En nu doorpakken op het punt van contractuniformiteit. Het gaat daarbij om het inbedden en mogelijk maken en houden van de lokale beleidsvrijheid binnen een generiek en extern genormeerde standaard.

#contractdiversiteit #contractuniformiteit #regeldruk #sociaaldomein #jeugdhulp #wmo