zondag 4 juli 2021

Stop het professioneel amateurisme

 Stop het professioneel amateurisme

En nu doorpakken op het punt van contractuniformiteit. Het gaat daarbij om het inbedden en mogelijk maken en houden van de lokale beleidsvrijheid binnen een generiek en extern genormeerde standaard.

#contractdiversiteit #contractuniformiteit #regeldruk #sociaaldomein #jeugdhulp #wmo

Geen opmerkingen:

Een reactie posten