vrijdag 30 juli 2021

Uniforme betaaltitel sociaal domein

Uniforme betaaltitel sociaal domein 


 

Het beter op elkaar aansluiten van de bekostiging van verschillende zorg over de sectoren is nodig. Het betrekken van de Wmo en/of Jeugdwet bij de sector overstijgende betaaltitel is daarbij van grote meerwaarde. Het moet immers niet uitmaken of zorg vanuit (deelsectoren binnen de) Jeugdwet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet langdurige zorg (Wlz) wordt gefinancierd of bekostigd. De belangstelling voor de sector overstijgende betaaltitel is dan ook terecht!

#betaaltitel #passendebekostiging #passendezorg #sectoroverstijgend

Geen opmerkingen:

Een reactie posten